Základní škola a Mateřská škola Trstěnice
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

 

 

V sobotu 11.6. 2022 pořádá ZŠ a MŠ Trstěnice ve spolupráci s RADOU ŠKOLY sobotní Odpoledne s pohádkou.

Celá akce bude zahájena v 15.00 hodin. Na školním hřišti za budovou školy je pro děti připraveno odpoledne plné her, soutěží a zábavy. Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí dobře pobavit.

 

Informace ze dne 9.5. 2022: 

 • v pátek 9.5. 2022 jedou děti na DH v Miroslavi; odjezd je plánován na 7.45 hodin; děti přijdou ve sportovním oblečení a budou potřebovat: helmu, svačinu, pití, pouzdro a kartičku pojištěnce; odpadne 5. vyučovací hodina; celá akce je hrazena z prostředků školy

Informace ze dne 29.4. 2022: 

 • na neděli 8.5. 2022 připravujeme ve spolupráci s  OÚ Trstěnice vystoupení dětí ke DNI MATEK; začátek je plánován na 14.00 hodin; všechny maminky srdečně zveme

Informace ze dne 27.4. 2022:

 • dne 29.4. 2022 proběhne netradiční vyučování nazvané Čarodějnice, strašidla a duchové ve škole; vyučování bude ukončeno ve 12.00 hodin
 • z důvodu stavebních prací v areálu školy bude od 2.5. 2022 uzavřen zadní  vchod do budovy; žáci i jejich rodiče ( v případě návštěvy školy ) budou do školy přicházet hlavním vchodem; žáci nebudou mít možnost uložit kolo v areálu školy 

 

Informace ze dne 12.4. 2022:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 14.4. do 18.4. 2022 je provoz školy uzavřen z důvodu velikonočních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno v úterý - 19.4. 2022  

 

Informace ze dne 31.3. 2022

 •  zveme děti ZŠ na sobotní dobrovolnou akci UKLÍZÍME ČESKO; sraz je v sobotu 2.4. 2022 v 9.00 hodin u zadního vchodu do budovy

Informace ze dne 22.3. 2022

 •  upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v pondělí 11.4. 2022 v době od 16.00 do 18.00 hodin v budově školy; vyplněné přihlášky k zápisu ( zde )  odevzdávejte ve škole v termínu do 4.4. 2022 (přihlášky lze také vyzvednout u učitelek v MŠ nebo u ředitele školy v době od 7.30 do 14.30 hodin)

 

Informace ze dne 22.2. 2022:

 • dne 26.2. 2022 bude probíhat " SOBOTNÍ VYUČOVÁNÍ" pro děti; akce je dobrovolná; sejdeme se v 9.00 hodin u zadního vchodu do budovy ZŠ; procvičíme si AJ, ČJ a M; společné učení ukončíme ve 12.00 hodin

 

Informace ze dne 3.2. 2022:

 • začínáme vybírat 400,- Kč ( příspěvek na pomůcky na 2. pololetí )
 • upozorňujeme rodiče, že 10.2. 2022 zahajují žáci 3.a 4. ročníku výuku plavání, která bude opět celá hrazena z prostředků školy
 • v pátek 4.2.2022 je provoz základní školy uzavřen z důvodu pololetních prázdnin
 • vybíráme školné na zájmovou činnost ve 2. pololetí 

 

 

Vážení rodiče,                                      

děkujeme za podporu v letošním roce.

Přejeme Vám klidné vánoční i novoroční svátky a v novém

roce mnoho pohody, štěstí a zejména pevné zdraví.

 

 

 

Informace ze dne 30.11. 2021

 • v pondělí 6.12. 2021 se z organizačních důvodů ruší informační schůzky
 • v pondělí 6.12. 2021 se mohou nechat děti vyfotit (Renata a Rosťa Pfefferovi - Znojmo), začínáme v 10.00 hodin 

 

Informace ze dne 24.11. 2021

 • na sobotu 27.11. 2021 je pro děti připravena akce ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU; začátek je plánován na 10.00 hodin; sraz u zadního vchodu  školy

 

Informace ze dne 13.10. 2021

 • na zavádění se děti sejdou v neděli 17.10. 2021 ve 14.55 hodin; děti přijdou oblečené v krojích

Informace ze dne 22.9. 2021

 • v pátek 24.9. 2021 zhlédnou děti výukový program Poznej svého psa; celá akce je hrazena z prostředků školy 
 • 1.10. 2021 jedou děti na DH v Miroslavi; celá akce je hrazena z prostředků školy
 • podzimní výlet do ZOO Lešná je plánován na 5.10. 2021; vybíráme 600,- Kč 

Informace ze dne 7.9. 2021

 • v pondělí 13.9. 2021 zhlédnou děti film DINOSOUŘI 3D - vybíráme 120,- Kč
 • vybíráme 400,- Kč jako příspěvek na pomůcky

Informace ze dne 1.9. 2021

 • upozorňujeme rodiče, že první informativní schůzka pro školní rok 2021/2022 proběhne v pondělí 6.9. 2021 v 17.00 hodin v budově školy
 • výuka NÁBOŽENSTVÍ bude zahájena ve středu 8.9. 2021 v 13.15 hodin

Informace ze dne 30.8. 2021

 • ředitelství  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Trstěnice oznamuje  rodičům,  že školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen ve středu  1.9. 2021  v 8.30 hodin (v době od 8.00 hodin - 8.30 hodin proběhne testování žáků antigenními testy, následný test bude proveden v pondělí 6.9. 2021 a ve čtvrtek 9.9. 2021)
 • zahájení školního roku proběhne bez účasti rodičů; první den přijdou žáci bez aktovek - pouze s věcmi na přezutí
 • připomínáme, že i na začátku nového školního roku platí povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy ( chodby, šatny, školní jídelna .... )
 • ve středu 1.9. 2021 bude vyučování ukončeno v 9.00 hodin
 • provoz školní družiny   bude zahájen rovněž ve středu  1.9. 2021 - od 7.00 do  14.30 hodin;  žádáme rodiče, aby písemnou formou informovali  vychovatelku  ŠD o docházce žáka na den 1.9. 2021

 

Informace ze dne 29.7. 2021

 • upozorňujeme  děti, které se přihlásily na prázdninovou týdenní školu, že začínáme v pondělí 2.8. 2021 - akce je dobrovolná; sejdeme se u zadního vchodu do budovy ZŠ v 9.00; nezapomeňte, prosím, na přezůvky, psací potřeby, svačinu a pití; v den nástupu si uděláme antigenní test ( stejný jako ve školním roce ), všechna ostatní opatření budou jako na konci školního roku ( při pohybu po budově je nutná rouška, při práci ve třídě budeme bez ní ); každý den budeme končit ve 12.00 hodin

 

Milí rodiče,

školní rok2020/2021 skončil. Přejeme Vám i Vašim dětem krásné letní dny plné sluníčka a pohody, úžasné výlety a šťastné návraty z cest.

 

 

Informace ze dne 17.5. 2021

 • od 17.5. 2021 bude zahájena výuka TV, která bude probíhat za příznivého počasí pouze ve venkovních prostorách školy; žáci budou cvičit bez roušek - nutný sáček na odložení používané roušky
 • od 20.5. 2021 bude znovu obnovena výuka sedmé vyučovací hodiny pro žáky 4. a 5. ročníku ( 14.00 - 14.45 )

Informace ze dne 16.4. 2021

 •  upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se vzhledem ke špatnému vývoji epidemiologické situace uskuteční bez tradičního setkání s dětmi; proběhne ve středu 28.4. 2021 od 15.00 do 17.00 hodin v budově školy; vyplněné přihlášky k zápisu ( zde )  odevzdávejte ve škole v termínu do 23.4. 2021 (přihlášky lze také vyzvednout u ředitele školy v době od 7.00 do 14.00 hodin nebo individuálně po tel. domluvě - na tel. čísle 723062412)

 

 

                              ZPÁTKY DO ŠKOLY

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. dubna 2021 bude vzdělávání v ZŠ Trstěnice probíhat formou prezenční výuky. Žáci se budou ve škole dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) testovat antigenními testy Singclean SARS-CoV-2. 

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou ( zákonný zástupce či jiná osoba, která musí být písemně pověřena zákonným zástupcem ).

testování-leták pro rodiče

 

 

Pokyny k nástupu žáků: 

 • pro vstup do budovy budou žáci využívat, stejně jako dosud, zadní vchod
 • před budovou školy se budou žáci řídit všeobecně platnými nařízeními
 • při vstupu do budovy bude každému žákovi změřena teplota
 • žáci budou muset dodržovat přesně čas nástupu do ZŠ  
 • do budovy vstupují žáci bez doprovodu rodičů
 • II. třída (3. a 5. ročník) - příchod k budově 7.45 hodin (žáci čekají  na příchod vyučujícího)
 • I. třída (2. a 4. ročník) - příchod k budově 8.05 hodin (žáci čekají na příchod vyučujícího)
 • provoz školní družiny bude omezen pouze na dobu od 12.00 do 14.00 hodin (dle nařízení MŠMT se děti ve skupině nesmí míchat, v našem případě se jedná o kontakt mezi školáky a dětmi MŠ); žádáme rodiče, aby informovali vychovatelku ŠD o přesném pobytu žáka v ŠD (využití družinových deníčků)
 • provoz školní jídelny není omezen, žáci mají možnost stravování (včas informovat vedoucí ŠJ)
 • žáci do školy nepřinášejí: cvičební úbor, ručník, vlastní hračky ani jiné předměty nesouvisející s výukou
 • v případě podezření na virové onemocnění (zvýšená teplota, nadměrný kašel, bolest hlavy....) jsou zákonní zástupci žáka povinni informovat ředitele školy a řídit se jeho nařízeními

 

Upravené rozvrhy hodin pro prezenční výuku - 12.4. 2021

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 

 

 

Informace ze dne 3.3. 2021

 • výuka AJ bude obnovena dle stanoveného rozvrhu od pátku 5.3. 2021

 

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády ČR se s účinností od 1.3. 2021 uzavírá provoz základních škol. Počínaje tímto dnem se zakazuje osobní přítomnost žáků všech ročníků na základním vzdělávání v ZŠ. Zrušen je i provoz školní družiny. Žáci se budou pravidelně připojovat k distanční výuce přes program SKYPE.

Pokud se žák do výuky nepřipojí, musíte jeho nepřítomnost omluvit (do žákovské knížky).

 

NOVĚ STANOVENÝ ROZVRH PRO DISTANČNÍ VÝUKU ŽÁKŮ 2. A 4. ROČNÍKU:

 

8.00 - 8.20 - 4. ročník 1. skupina ( AJ - Mgr. Andrea Rehová )

8.30 - 8.50 - 4. ročník 2. skupina ( AJ - Mgr. Andrea Rehová )

8.30 - 8.50 - 2. ročník  ( ČJ - Mgr. Jitka Rapfová )

9.00 - 9.20 - 4. ročník - 1. skupina  ( ČJ - Mgr. Jitka Rapfová )

9.30 - 9.50 - 4. ročník 2. skupina ( ČJ - Mgr. Jitka Rapfová ) 

10.00- 10.20. - 2. ročník   ( M - Mgr. Jitka Rapfová )

10.30 - 10.50 - 4. ročník 1. skupina ( M - Mgr. Jitka Rapfová )

11.00 - 11.20 - 4. ročník 2. skupina ( M - Mgr. Jitka Rapfová )

 

Rozvrh výuky žáků 3. a 5. ročníku zůstává stejný jako před jarními prázdninami.

 

Informace ze dne 19.2. 2021

 • v době od 22.2. do 28.2. 2021 je provoz uzavřen z důvodu jarních prázdnin ( školní vyučování bude  zahájeno v pondělí 1.3. 2021 ) 

 Informace ze dne 27.1.2021

 • ve čtvrtek 28.1. 2021 bude žákům předáno pololetní vysvědčení ( žáci pátého a třetího ročníku budou vysvědčení dostávat individuálně podle pokynů tř. učitele )
 • v pátek 29.1.2021 je provoz základní školy uzavřen z důvodu pololetních prázdnin 

 

Vážení rodiče,

všichni jsme věřili, že petici ředitelů malotřídních škol ( zapojila se do ní i naše škola ) bude vyhověno. Doufali jsme, že se žáci  do školy vrátí  1.2. 2021. Dnešní zasedání vlády ČR však prodloužilo distanční výuku žáků 3. a 5. ročníku. Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci není tedy jasné, kdy se budou žáci do školy vracet. To je důvod pro úpravy rozvrhu výuky, se kterými budou žáci včas  (písemnou formou) seznámeni.

Věříme, že změny pomohou Vám i Vašim dětem. Jsme přesvědčeni, že se nám společně podaří celou složitou situaci zvládnout.

 

Informace ze dne 30.12. 2020:

Vážení rodiče,

epidemická situace kolem nás vyvolala potřebu změny. Od 4.1. 2021 se mění organizace průběhu výuky na naší ZŠ.

V prezenční výuce budou pokračovat žáci 2. a 4. ročníku. Příchod žáků do budovy školy zůstává stejný jako v prosinci 2020 ( v 8.05 hodin ). Žáci se budou učit ve své kmenové třídě za dodržování všech nutných hygienických opatření. S sebou musí mít každý žák alespoň dvě roušky a igelitový sáček na jejich uložení ( v případě stravování potřebují rovněž igelitový sáček do jídelny). Na stravování je nutné žáky přihlásit u vedoucí ŠJ.

2. ročník

4. ročník

ŠD bude probíhat ve stávajícím režimu, tedy po ukončení vyučování do 14.00 hodin.

Žáci 3.a 5. ročníku budou vyučováni distančně. Tato výuka je povinná, vedeme evidenci docházky. Práce žáků mohou být hodnoceny. Žáci mají možnost přijít si pro oběd v době od 11.00 do 11.30 hodin. V případě zájmu je potřeba obědy přihlásit u vedoucí ŠJ.

Rozvrh distanční výuky platný od 4.1. 2021

7.55 - 8.25 - 5. ročník ( M - Mgr. Otto Rapf )

8.30 - 8.50 - 3. ročník ( ČJ - Mgr. Otto Rapf )

9.10 - 9.40 - 5. ročník ( ČJ - Mgr. Otto Rapf )

10.00 - 10.20 - 3. ročník ( M - Mgr. Otto Rapf )

10.30 - 11.00 5. ročník ( AJ, V, Př - Mgr. Andrea Rehová - dle pokynů vyučujícího )

 

Zájmová činnost je v době od 4.1. 2021 do 10.1. 2021 zakázána. Zrušeny jsou rovněž individuální pohovory s rodiči.

 

 

 

 

Zboží od Keramika Halama | Fler.cz

  

 

Vážení rodiče,                                       

děkujeme za podporu v letošním roce.

Přejeme Vám klidné vánoční i novoroční

svátky a v novém roce mnoho pohody,

štěstí a zejména pevné zdraví.

 

 

 

 

Informace ze dne 15.12. 2020:

 • od soboty 19.12. 2020 do neděle 3.1. 2021 je provoz ZŠ uzavřen z důvodu vánočních prázdnin;  na dny 21.12. a 22.12. 2020 lze do věku deseti let dítěte čerpat ošetřovné; vyučování bude zahájeno v pondělí 4.1. 2021
 • žádáme rodiče, aby informovali vychovatelku ŠD o přesném pobytu žáka ve školní družině dne 18.12. 2020 (využití družinových deníčků)
 • v případě nezájmu o školní stravování na den 18.12. 2020  je potřeba žáka odhlásit u vedoucí ŠJ 

 

Informace ze dne 25.11. 2020

Od 30.11. 2020 bude znovu zahájena povinná prezenční výuka ve škole i pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. Pro organizaci výuky jsou žáci rozděleni do dvou homogenních skupin, které zachovávají současné složení tříd.

Pokyny k nástupu žáků: 

 • pro vstup do budovy budou žáci využívat, stejně jako dosud, zadní vchod
 • před budovou školy se budou žáci řídit všeobecně platnými nařízeními
 • při vstupu do budovy bude každému žákovi změřena teplota
 • žáci budou muset dodržovat přesně čas nástupu do ZŠ  
 • do budovy vstupují žáci bez doprovodu rodičů
 • II. třída (3. a 5. ročník) - příchod k budově 7.45 hodin (žáci čekají  na příchod vyučujícího)
 • I. třída (2. a 4. ročník) - příchod k budově 8.05 hodin (žáci čekají na příchod vyučujícího)
 • provoz školní družiny bude omezen pouze na dobu od 12.00 do 14.00 hodin (dle nařízení MŠMT se děti ve skupině nesmí míchat, v našem případě se jedná o kontakt mezi školáky a dětmi MŠ); žádáme rodiče, aby informovali vychovatelku ŠD o přesném pobytu žáka v ŠD (využití družinových deníčků)
 • provoz školní jídelny není omezen, žáci mají možnost stravování (včas informovat vedoucí ŠJ)
 • žáci do školy nepřinášejí: cvičební úbor, ručník, vlastní hračky ani jiné předměty nesouvisející s výukou
 • v případě podezření na virové onemocnění (zvýšená teplota, nadměrný kašel, bolest hlavy....) jsou zákonní zástupci žáka povinni informovat ředitele školy a řídit se jeho nařízeními

 Upravené rozvrhy hodin pro prezenční výuku - 30.11. 2020

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

 

VEŠKERÉ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ  A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI JSOU V DOBĚ OD 30.11. 2020  POZASTAVENY.

Závěrem mi dovolte ještě připomenout jedno důležité nařízení - žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, s výjimkou konzumace stravy. Z tohoto důvodu vybavte své děti alespoň dvěma kusy roušek v samostatných mikrotenových sáčcích.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a přejeme pohodové dny. 

Informace ze dne 15.11. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

je mou milou povinností Vás informovat, že na základě rozhodnutí MŠMT můžeme opět otevřít, i když pouze částečně, školu pro naše žáky. Jsme moc rádi, že se do školy vrátí alespoň ti nejmladší, kteří nejvíce potřebují pravidelný kontakt s paní učitelkou.

Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:

 

 • od 18.11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 2. ročníku ve škole
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole; je nutné mít alespoň dvě roušky a sáčky na použité roušky (prosíme rodiče o poučení žáků jak s rouškou správně zacházet)
 • zadní vchod budovy školy bude pro žáky 2. ročníku otevřen od 7.45 do 8.00 hodin
 • rozvrh bude upraven tak, aby neobsahoval sportovní činnosti a zpěv - nařízení MŠMT
 • žákům bude umožněna účast na školním stravování
 • provoz školní družiny bude omezen na dobu od 12.00 do 14.00 hodin ( dle nařízení MŠMT se děti ve skupině nesmí míchat, v našem případě se jedná o kontakt mezi školáky a dětmi MŠ)

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Rozvrh distanční výuky platný od 18.11. 2020

7.55 - 8.25 - 5. ročník ( M - Mgr. Otto Rapf )

7.55 - 8.25 - 4. ročník 1. skupina ( AJ - Mgr. Andrea Rehová )

8.30 - 9.00 - 4. ročník 2. skupina ( AJ - Mgr. Andrea Rehová )

8.30 - 9.00 - 3. ročník ( ČJ + M - Mgr. Otto Rapf )

9.10 - 9.40 - 5. ročník ( ČJ - Mgr. Otto Rapf )

9.50 - 10.20 - 5. ročník ( AJ, V, Př - Mgr. Andrea Rehová - dle pokynů vyučujícího )

10.55 - 11.25 - 4. ročník 2. skupina ( ČJ,M - Mgr. Jitka Rapfová  )

11.35 - 12.05 - 4. ročník 1. skupina ( ČJ,M - Mgr. Jitka Rapfová  )

 

Informace ze dne 6.11. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

zdravíme Vás všechny z našich improvizovaných domácích pracovišť, do kterých nás přivedl náš společný nepřítel - koronavirus. Snažíme se všichni o to, abychom co nejlépe zvládli úkoly, které před námi v letošním školním roce stojí. Věřte, že tento nový způsob dálkové výuky pro nás není vůbec lehký. My ale také vidíme, jak je tato výuka náročná pro Vás i pro Vaše rodiče. Abychom vše co nejlépe splnili, rozhodli jsme se navýšit časové dotace výukových jednotek pro jednotlivé ročníky.

Rozvrh distanční výuky platný od 9.11. 2020

7.55 - 8.25 - 5. ročník ( M - Mgr. Otto Rapf )

8.30 - 9.00 - 4. ročník 2. skupina ( ČJ,M - Mgr. Jitka Rapfová )

9.10 - 9.40 - 4. ročník 1. skupina ( ČJ,M - Mgr. Jitka Rapfová )

9.10 - 9.40 - 4. ročník 2. skupina ( AJ - Mgr. Andrea Rehová )

9.50 - 10.20 - 5. ročník ( ČJ - Mgr. Otto Rapf )

9.50 - 10.20 - 4. ročník 1. skupina ( AJ - Mgr. Andrea Rehová )

10.30 - 11.00 - 2. ročník ( ČJ,M - Mgr. Jitka Rapfová )

10.30 - 11.00 - 5. ročník ( AJ, Př, Vl - Mgr. Andrea Rehová - dle pokynů vyučujícího  )

11.10 - 11.40 - 3. ročník ( ČJ,M - Mgr. Otto Rapf ) 

 

Držme si palce, ať se nám společně podaří současnou nelehkou situaci zvládnout. Popřejme si navzájem hodně trpělivosti (zejména při technických problémech - většinu z nich stejně neovlivníme) a pevného zdraví.

 

Informace ze dne 31.10. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k novým ustanovením MŠMT ČR oznamuje ředitel ZŠ následující:

 • od pondělí 2.11. 2020 bude i nadále probíhat distanční výuka dle stanoveného rozvrhu
 • školy se budou otevírat podle vývoje epidemie a podle harmonogramu, který bude vytvořen MŠMT
 • připomínáme rodičům možnost stravování žáků ve školní jídelně
 • s případnými dotazy se obracejte na ředitele školy - tel. 723 062412

 

Informace ze dne 13.10. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k rozhodnutí vlády ČR ze dne 12.10. 2020 dojde k těmto organizačním opatřením:

 • osobní přítomnost žáků 1. stupně je od 14.10.2020 do 1.11. 2020 v ZŠ zakázána
 • žákům budou hromadně odhlášeny obědy; pokud mají rodiče zájem o odebírání oběda pro své dítě, je možné se ke stravování u vedoucí školní jídelny znovu přihlásit na čtvrtek 15.10. 2020 a následující pracovní dny; oběd nebude konzumován v prostorách ŠJ, bude pouze vydán do jídlonosiče v čase od 11.00 do 11.30 hodin; vstup do budovy bude umožněn žákovi pouze zadním vchodem za přítomnosti školnice ZŠ; žáci jsou povinni dodržovat pokyny přítomných pracovníků školy a doporučené rozestupy 2m od sebe

Po dobu přerušení docházky do ZŠ budou žáci pracovat pomocí programu SKYPE a plnit úkoly zadané na pracovních listech, které obdrželi 13.10. 2020 od vyučujících. Po dobu distanční výuky je nutné, aby žáci přesně dodržovali níže uvedené pokyny a rozvrh stanovený pro tuto výuku.

 • ve středu 14.10. 2020 zkontrolovat připojení k adresám ZŠ Trstěnice ( Mgr. Jitka Rapfová a Mgr. Otto Rapf ) a ZŠ Trstěnice1 ( Mgr. Andrea Rehová )
 •  ve čtvrtek 15.10. 2020 vyčkat (v dobu stanovenou rozvrhem) na vyzvánění učitele
 • v pátek 16.10. 2020  - zahájení on-line výuky                                                                                                                                                             

Rozvrh výuky:

8.30 - 8.50 - 4. ročník 2. skupina ( ČJ - Mgr. Jitka Rapfová )

9.00 - 9.20 - 4. ročník 1. skupina ( ČJ - Jitka Rapfová )

9.00 - 9.20 - 4. ročník 2. skupina ( AJ - Mgr. Andrea Rehová )

9.30 - 9.50 - 5. ročník ( ČJ - Mgr. Otto Rapf )

9.30 - 9.50 - 4. ročník 1. skupina ( AJ - Mgr. Andrea Rehová )

10.00 - 10.20 - 2. ročník ( ČJ - Mgr. Jitka Rapfová )

10.00 - 10.20 - 5. ročník ( AJ - Mgr. Andrea Rehová )

10.30 - 10.50 - 3. ročník ( ČJ - Mgr. Otto Rapf ) 

( předměty ČJ a M budou pravidelně po  jednotlivých dnech střídány )

Rozdělení žáků 4. ročníku do skupin:

1. skupina:

Aleš Sklenský, Ondřej Smrkovský, Jan Březina, Kateřina Černá, Lukáš Procházka, Matyáš Josef Průša 

2. skupina:

Martina Černá, Vanessa Továrková, David Březina, Ivona Klieštíková, Adéla Chlebečková

V případě potřeby můžete telefonicky kontaktovat vyučující učitele. Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

 

 • upozorňujeme rodiče, že formulář ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ  je možno vyzvednout po telefonické domluvě s ředitelem školy v budově  ZŠ ( aktuální informace k nároku na ošetřovné jsou uvedeny na stránkách České správy sociálního zabezpečení - www.CSSZ.cz
 • sobotní akce plánovaná na 17.10. 2020 je zrušena
 • termín podzimních prázdnin je stanoven na dny 26.10. 2020 - 30.10. 2020; v těchto dnech nebude probíhat distanční způsob vzdělávání   

 

Informace ze dne 2.10. 2020 

 • z nařízení KHS Brno je do 16.10. 2020 pozastaveno zahájení  zájmové činnosti
 • z důvodu epidemiologické situace jsou v pondělí 5.10. 2020 zrušeny individuální pohovory s rodiči

Informace ze dne 25.9. 2020

 • zveme všechny děti s rodiči na tradiční DRAKIÁDU, která proběhne v sobotu 3.10. 2020 v 9.30 hodin; sejdeme se na kopci za kostelem

Informace ze dne 21.9. 2020

 • upozorňujeme rodiče, že ve středu 23.9. 2020 odpadá výuka NÁBOŽENSTVÍ

Informace ze dne 18.9. 2020

 • na zavádění se děti sejdou v neděli 20.9. 2020 ve 14.45 hodin; děti přijdou oblečené v krojích
 • v pátek 25.9. 2020 jedou žáci 3., 4. a 5. ročníku na DH v Miroslavi; nutná je kartička pojištěnce, helma, pouzdro, pití a svačina; po příjezdu budou mít děti pátou vyučovací hodinu; odjezd v 7.45 od budovy školy; celá akce je hrazena z prostředků školy

 

Informace ze dne 10.9. 2020

 • z rozhodnutí MZČR se od čtvrtka 10.9. 2020 budou nosit roušky ve všech vnitřních prostorách školy ( je nutné vybavit dítě podepsaným sáčkem na použitou roušku ); ve třídě o nošení roušek rozhodne vyučující; zároveň Vás žádáme, vážení rodiče, abyste dítě, které vykazuje jakékoli příznaky nachlazení ( rýma, kašel, bolest v krku, teplota... ), neposílali do školy; děkujeme za pochopení a vstřícnost

Informace ze dne 7.9. 2020

 • se souhlasem zřizovatele vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na den 9.9. 2020

Informace ze dne 1.9. 2020

 • upozorňujeme rodiče žáků 3., 4. a 5. ročníku, že pro cestu autobusem na plavání je nutné mít roušku (náhradní v sáčku - cesta zpět); žáci musí mít aktovku s věcmi pro výuku  a v batohu věci na plavání (plavky, ručník a kartičku pojištěnce)
 • upozorňujeme rodiče, že první informativní schůzka pro školní rok 2020/2021 proběhne v pondělí 7.9. 2020 v 17.00 hodin v budově školy
 • výuka NÁBOŽENSTVÍ bude zahájena ve středu 16.9. 2020 v 13.15 hodin

Informace ze dne 28.8. 2020

 • ředitelství  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Trstěnice oznamuje  rodičům,  že školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý  1.9. 2020  v 800 hodin; zahájení školního roku proběhne bez účasti rodičů; první den přijdou žáci bez aktovek - pouze s věcmi na přezutí; v úterý 1.9. 2020 bude vyučování ukončeno v 830  hodin
 • provoz školní družiny a mateřské školy  bude zahájen rovněž v úterý  1.9. 2020 - od 630 do  1530 hodin;  žádáme rodiče, aby písemnou formou informovali  vychovatelku  ŠD o docházce žáka na den 1.9. 2020; na děti  i  jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci školy
 • upozorňujeme rodiče, že ve čtvrtek 3.9. 2020 bude žákům 3.,4. a 5. ročníku nahrazena první ze čtyř lekcí plavání

 

 

 

RODIČŮM I DĚTEM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ PROŽITÍ LETNÍCH DNŮ

Informace ze dne 19.6. 2020

Mění se doba výuky pomocí programu SKYPE:

 • 1. ročník:   ČJ - pondělí 13.00 - 13.20 hodin;     M - čtvrtek 13.00 - 13.20 hodin
 • 3. ročník:   ČJ - úterý 9.30 -  9.50 hodin ( 1. skupina - Martina Černá, Vanessa Továrková, Adéla Chlebečková a David Březina),  10.30 - 10.50 hodin ( 2. skupina - Jan Březina, Lukáš Procházka, Aleš Sklenský a Ondřej Smrkovský); AJ - středa 13.30 - 13.50 hodin (1. skupina), 14.00 - 14.20 hodin (2.skupina); M - středa 9.30 - 9.50 hodin (1. skupina), 10.30 - 10.50 hodin (2. skupina)
 • 4. ročník:  ČJ - pondělí 13.30 - 13.50;  M - čtvrtek 13.30 - 13.50 hodin; AJ - čtvrtek 13.00 - 13.20 hodin

   

Informace ze dne 18.6. 2020

 • po dohodě s OÚ vyhlašuje ředitel ZŠ a MŠ Trstěnice na dny 29.6. a 30.6. 2020 ředitelské volno pro žáky základní školy ( netýká se provozu MŠ )
 • vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26.6. 2020 v době od 8.00 do 8.30 hodin; po předání vysvědčení žáci odcházejí domů
 • žákům s distanční výukou bude vysvědčení předáváno průběžně v pátek 26.6. 2020 v době od 8.30 do 10.00 hodin; žáci budou individuálně přicházet do budovy hlavním vchodem

 

Informace ze dne 12.6. 2020

 • upozorňujeme rodiče, že v pondělí 22.6. 2020 budeme v době od 8.00 do 15.30 hodin vybírat vypracované úkoly z období distanční výuky
 • současně s tím odevzdejte, prosím, žákovskou knížku, deníček, klíčky od skříňky, veškeré sešity ( i nepopsané ) a všechny učebnice
 • informace o předání vysvědčení budou včas zveřejněny na těchto stránkách

Informace ze dne 1.6. 2020

 • upozorňujeme rodiče, že 1.6. 2020  odpadají z provozních důvodů individuální pohovory s rodiči 

Informace ze dne 25.5. 2020

 • upozorňujeme rodiče, že časy příchodu i odchodu dětí ze školy zůstávají zatím beze změny

Informace ze dne 22.5. 2020

Doplňující informace k nástupu dětí do ZŠ

VEŠKERÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI SE V DOBĚ OD 25.5.2020 DO 30.6.2020 NEKONAJÍ.

Pro organizaci výuky v době od 25.5. 2020 do 30.6. 2020 jsou žáci rozděleni do dvou skupin; 1. skupina (1. a 4. ročník) - vyučující Mgr. Jitka Rapfová, 2. skupina (2. a 3. ročník) - vyučující Mgr. Andrea Rehová

 • pro vstup do budovy budou nahlášení žáci využívat, stejně jako dosud, zadní vchod
 • před budovou školy se budou žáci řídit všeobecně platnými nařízeními
 • při vstupu do budovy bude každému žákovi změřena teplota
 • žáci budou muset dodržovat přesně čas nástupu do ZŠ
 • při prvním vstupu budou žáci odevzdávat čestné prohlášení zákonných zástupců (bez toho nebude žákovi umožněn vstup do budovy)
 • do budovy vstupují žáci bez doprovodu rodičů
 • pozdější nástup ( po 25.5. 2020 ) nebude již žákovi umožněn
 • 1. skupina - příchod k budově 7.45 hodin (žáci čekají v rozestupech na příchod vyučujícího); vyučování ukončeno ve 12.00 hodin, žáci přihlášení ke školnímu stravování odcházejí po obědě)
 • 2. skupina - příchod k budově 8.05 hodin (žáci čekají v rozestupech na příchod vyučujícího);vyučování ukončeno ve 12.20 hodin, žáci přihlášení ke školnímu stravování odcházejí po obědě)
 • se změnou rozvrhu hodin budou žáci seznámeni při nástupu do školy
 • žáci do školy nepřinášejí: cvičební úbor, ručník, vlastní hračky ani jiné předměty nesouvisející s výukou

Zároveň Vás prosíme o důkladné prostudování informací o nastavení hygienických a provozních podmínek v souvislosti s osobní přítomností žáků ve škole. Byly vydány MŠMT, jsou uvedeny v informacích ze dne 9.5. 2020 a musí být důsledně dodržovány.

 

 

Pro žáky nepřihlášené k výuce je nadále připravena distanční výuka. Pracovní listy si mohou rodiče vyzvednout ve středu 27.5. 2020 v době od 8.00 do 14.30 hodin. Po domluvě je možné tento termín upravit.

Současně se mění doba výuky pomocí programu SKYPE:

 • 1. ročník:   ČJ - úterý 13.00 - 13.20 hodin;     M - čtvrtek 13.00 - 13.20 hodin
 • 3. ročník:   ČJ - úterý 9.30 -  9.50 hodin ( 1. skupina - Martina Černá, Vanessa Továrková, Adéla Chlebečková a David Březina),  10.30 - 10.50 hodin ( 2. skupina - Jan Březina, Lukáš Procházka, Aleš Sklenský a Ondřej Smrkovský); AJ - středa 13.30 - 13.50 hodin (1. skupina), 14.00 - 14.20 hodin (2.skupina); M - čtvrtek 9.30 - 9.50 hodin (1. skupina), 10.30 - 10.50 hodin (2. skupina)
 • 4. ročník:  ČJ - úterý 13.30 - 13.50;  M - čtvrtek 13.30 - 13.50 hodin; AJ - pátek 13.30 - 13.50 hodin

Informace týkající se předání vysvědčení budou upřesněny ve druhé polovině měsíce června. V případě nejasností neváhejte oslovit vedení školy nebo vyučující. 

Informace ze dne 14.5. 2020

 • žádáme rodiče o dodržení termínu (18.5. 2020) pro odevzdání dotazníku o nástupu do ZŠ; současně děkujeme všem, kteří tak již učinili

Informace ze dne 12.5. 2020

Se souhlasem zřizovatele vydává ředitel školy následující informace související s nástupem dětí do školy v době od 25.5. 2020 do 30.6. 2020.

 Informace ze dne 9.5. 2020

 • při stanovení pravidel provozu ZŠ budeme vycházet z dokumentu Informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách, který je uveden níže
 • žádáme rodiče o vyplnění krátkého dotazníku ZDE ( v případě potřeby je možno dotazník vyzvednout v budově školy ); vyplněný dotazník nám, prosím, zašlete zpět nejpozději do pondělí 18.5. 2020 na e-mail uvedený na stránkách školy nebo doručte osobně v době od 11.30 - 12.00 hodin; dotazník můžete také vhodit do poštovní schránky umístěné u vchodu do budovy
 • s konkrétními informacemi o provozu budete včas seznamování prostřednictvím webových stránek školy

 

Vážení rodiče.

Všichni z médií víte, že vláda umožní od 25.5. 2020 návrat žáků 1. stupně do školy. V naší škole se to týká žáků 1. - 4. ročníku. Školní docházka do 30.6. 2020 nebude povinná. Ti žáci z 1. stupně, kteří nebudou chodit do školy, budou mít i nadále připravené pracovní listy a zajištěnou distanční výuku ve stejném rozsahu jako nyní. Postupně se vypracovávají podmínky, za kterých budou žáci ve škole pracovat ( epidemiologická a hygienická opatření, čestné prohlášení rodičů, výuka ve skupinách ……….. ).

MŠMT již vydalo pokyny pro zahájení výuky. Na jejich základě se připravujeme na přechodný školní režim. Veškeré informace ohledně otevření školy budete průběžně nacházet na webových stránkách tak, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda žák do školy nastoupí. Rád Vám odpovím na Vaše dotazy ( lze mě kontaktovat telefonicky - 723062412 nebo na e-mailové adrese - otto.rapf@seznam.cz ). Těším se na komunikaci s Vámi, přeji dobrou náladu, úsměv a pevné zdraví.

 

 • informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách    ZDE

Informace ze dne 27.4. 2020

 • upozorňujeme rodiče, že další výukové listy pro domácí procvičování žáků bude možno vyzvednout ve středu 29. 4. 2020 v době od 8.00 do 15.30 hodin; výukové listy (společně s možností využití webových odkazů na těchto stránkách) si rozvrhněte, prosím, na dobu do 25.5.  2020
 • dne 25.5. 2020 bude pravděpodobně ( dle vývoje situace ) obnoven provoz základní školy; přesné informace budou postupně zveřejňovány na těchto stránkách

 

Informace ze dne 12.4. 2020

 • upozorňujeme rodiče, že další výukové listy pro domácí procvičování žáků bude možno vyzvednout ve středu 15. 4. 2020 v době od 8.00 do 15.30 hodin; výukové listy (společně s možností využití webových odkazů na těchto stránkách) si rozvrhněte, prosím, na dobu do 29.4. 2020 - budete mít jistotu, že se Vám práce nebude hromadit a stihnete si společně vše potřebné procvičit; přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci

 

Informace ze dne 31.3. 2020

Dnešní dopoledne ukázalo, že jste šikovní; naše počítačové vyučování se dařilo, ale pro jeho ještě lepší průběh je potřeba dodržovat některé zásady:

čekejte, prosím, na hovor od vyučujícího (práce se skupinou před vámi se může o chvilku protáhnout) 
- během výuky nepořizujte žádné záznamy, fotografie ….. ( zhoršujete tím rychlost a kvalitu přenosu )

-POZOR NA ZMĚNU ROZVRHU:

úterý          9:00 - 9:20 - 1. ročník (ČJ)     - Mgr. Jitka Rapfová

                          9:30 - 9:50 - 3. ročník 1.skupina (ČJ)      - Mgr. Otto Rapf

                   10:00 - 10:20 - 4. ročník (ČJ)   - Mgr. Jitka Rapfová

                    10:30 - 10:50 - 3. ročník 2.skupina (ČJ)      - Mgr. Otto Rapf

 

středa        9:00 - 9:20 - 3. ročník 1. skupina(AJ)  - Mgr. Andrea Rehová

                    9:30 - 9:50 - 2. ročník (ČJ)    - Mgr. Otto Rapf

                            10:00 - 10:20 - 3. ročník 2.skupina(AJ)  - Mgr. Andrea Rehová

 

čtvrtek       9:00 - 9:20 - 1. ročník (M)     - Mgr. Jitka Rapfová

                          9:30 - 9:50 - 3. ročník 1.skupina (M)      - Mgr. Otto Rapf

                   10:00 - 10:20 - 4. ročník (M)   - Mgr. Jitka Rapfová

                           10:30 - 10:50 - 3. ročník 2.skupina (M)      - Mgr. Otto Rapf

 

pátek         9:00 - 9:20 - 4. ročník(AJ)  - Mgr. Andrea Rehová

                    9:30 - 9:50 - 2. ročník (ČJ)    - Mgr. Otto Rapf

                           

3. ročník  1.skupina - Ivona, Vanessa, Adéla, Martina a Matyáš

                 2. skupina - David, , Kateřina, Lukáš, Jan, Ondra a Aleš

___________________________________________________________

 

Do skupin byly přiděleny pouze přihlášené děti ( nepřihlášení mají stále možnost se k nám připojit ).

 

Informace ze dne 30.3. 2020

 

 • upozorňujeme rodiče, že všichni žáci přihlášeni k účtům ZŠ Trstěnice ( JČ + M ) a ZŠ Trstěnice1 ( AJ ) byli rozděleni do skupin po jednotlivých ročnících; nyní je nutné, aby všichni přesně dodržovali daný čas a byli v uvedenou dobu připojeni

 

 

 

 • v případě nejasností se obracejte, prosím, na jednotlivé vyučující ( tel. č. uvedena v odkazu ZÁKLADNÍ INFORMACE )

 

 

Informace ze dne 26.3. 2020

 • od úterý  31.3. 2020 mají děti možnost zapojit se do společné výuky prostřednictvím programu SKYPE; je nutné přesně dodržovat následující pokyny:                                                                                                                                                                                                           
 1. do 30.3. 2020 si založte účet v programu SKYPE 
 2. po přihlášení si přidejte, prosím, ZŠ Trstěnice ( pro výuku ČJ a M ) a ZŠ Trstěnice1 ( pro výuku AJ )
 3. všechny děti budou zařazeny do skupin podle ročníků 
 4. na těchto stránkách bude vždy jasně uvedeno, v který den a hodinu se budou jednotlivým vyučujícím přihlašovat
 • je proto nutné stránky pravidelně sledovat

 

Informace ze dne 21.3. 2020nformace ze dne 21.3. 2020

 • upozorňujeme rodiče, že další výukové listy pro domácí procvičování žáků bude možno vyzvednout ve středu 25. 3. 2020 v době od 8.00 do 15.30 hodin; výukové listy (společně s možností využití webových odkazů na těchto stránkách) si rozvrhněte, prosím, na dobu do 14.4. 2020 - budete mít jistotu, že se Vám práce nebude hromadit a stihnete si společně vše potřebné procvičit; přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci
 • návštěva školy je možná každodenně v době od 10.00 do 11.00 hodin
 • v případě nejasností se obraťte na třídní učitele, kteří Vám ochotně poskytnou další informace

Doporučujeme další z možnosti pro domácí vzdělávání dětí:

 Informace ze dne 17.3. 2020

Všechny včerejší i dnešní informace slouží jako náměty pro práci. Není pochopitelně nutné pracovat se všemi. Snažíme se pouze nabídnout Vám širokou nabídku pro práci dětí -  výběr je pouze na Vašem rozhodnutí.      Všichni vyučující zadali dostatečné množství práce ve složkách ( další balíčky se v současné době chystají ) a tyto odkazy slouží hlavně ke zpestření domácí práce dětí. Zvažujte výběr, denní rozložení práce a únavu dítěte.

 

 •   www.didakta.cz  (Login - crna1207@didakta.cz  Heslo -J3YA) aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10; ke spouštění  výukových materiálů důrazně doporučujeme využít aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.  
 • VČELKA - aplikace zaměřená naprocvičování čtení, vhodná zejména  pro 1.- 3. ročník                               práce na www.vcelka.cz                                                                                                                                                                                   

Informace ze dne 16.3. 2020

Informace ze dne 10.3. 2020

 • upozorňujeme rodiče na možnost vyzvednutí výukových materiálů souvisejících s opakováním a procvičením probraného učiva; tyto budou k dispozici u pedagogických pracovníků dne 11.3. 2020 v době od 10.00  - 15.30 hodin a rovněž 12.3. od 8.00 do 15.30 hodin
 • v případě nejasností se obraťte na třídní učitele, kteří Vám ochotně poskytnou další informace
 • o dalším průběhu této mimořádné situace budete včas informováni na webových stránkách školy
 • upozorňujeme rodiče, že formulář žádosti o ošetřovné je možno vyzvednout v době od 8.00 do 12.00 hodin u ředitele školy (vyzvednutí formuláře v jinou hodinu je možné po tel. domluvě)

 

Informace ze dne 10.3. 2020

 •  Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

   Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • celé znění vydaného nařízení je umístěno na ÚŘEDNÍ DESCE ZŠ

   

   

    

Informace ze dne 11.2. 2020

 • v době od 17.2. do 21.2. 2020 je provoz uzavřen z důvodu jarních prázdnin ( školní vyučování bude  zahájeno v pondělí 24.2. 2020 ) 

 Informace ze dne 16.1. 2020:

 • začínáme vybírat 400,- Kč ( příspěvek na pomůcky na 2. pololetí )
 • upozorňujeme rodiče, že 3.2. 2020 zahajují žáci 2., 3.a 4. ročníku výuku plavání, která bude opět celá hrazena z prostředků školy;
 • ve čtvrtek 30.1. 2020 bude žákům předáno pololetní vysvědčení
 • v pátek 31.1.2020 je provoz základní školy uzavřen z důvodu pololetních prázdnin
 • vybíráme školné na zájmovou činnost ve 2. pololetí 

Příjemné prožití svátečních dnů přejí děti i zaměstnanci školy.

Informace ze dne 19.12. 2019 

 • v úterý 7.1. 2020 je pro děti připraveno pohádkové představení divadla z Hradce Králové

Informace ze dne 1.12. 2019:

 • v úterý 3.12. 2019 se mohou nechat děti vyfotit ( Photodienst Brno ), začínáme v 8.00 hodin
 • 7.12. 2019 zveme děti ze školní družiny na sobotní tvořivé dopoledne ( zdobení stromečku ); začátek akce je plánován na 9.30 hodin
 • 8.12. 2019 budou děti vystupovat ne setkání seniorů; 
 • v úterý 26.11. 2019 žáci navštívili pohádku O princezně rozmařilce; celá akce byla hrazena z prostředků školy

Informace ze dne 24.10. 2019:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 29.10. do 30.10. 2019 je provoz školy uzavřen z důvodu podzimních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno ve čtvrtek - 31.10. 2019  

   

Informace ze dne 22.9. 2019:

 • odjezd na výlet do Jindřichova Hradce je naplánován na úterý 24.9. 2019 v 7.00 hodin; předpokládaný návrat v 16.30 - 17.00 hodin
 • upozorňujeme rodiče, že výuka náboženství bude zahájena ve středu 2.10. 2019

Informace ze dne 11.9. 2019:

 • v neděli 15.9. 2019 budou děti zavádět na pouti; sraz je ve 14.45  hodin u obecního úřadu; děti přijdou oblečené v krojích - snad nám počasí bude přát
 • 20.9. 2019 jedou žáci 3. a  4. ročníku na dopravní hřiště v Miroslavi; odjezd autobusu je naplánován na 7.45 hodin; nutná je helma, psací potřeby a karta pojištěnce; celá akce je hrazena z prostředků školy
 • plánujeme podzimní výlet - Jindřichův Hradec
 • vybíráme 400,- Kč - příspěvek na pomůcky 

 

Informace ze dne 3.9. 2019:

 • upozorňujeme rodiče, že první informativní schůzka pro školní rok 2019/2020 je plánovaná na pondělí 9.9. 2019 v 18.00 hodin v budově školy

Informace ze dne 29.8. 2019:

 • ředitelství  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Trstěnice oznamuje  rodičům,  že školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí  2.9. 2019  v 800 hodin.  Provoz školní družiny a mateřské školy  bude zahájen rovněž v pondělí  2.9. 2019 - od 630 do  1530 hodin.  Žádáme rodiče, aby písemnou formou informovali  vychovatelku  ŠD o docházce žáka na den 2. 9. 2019. Na děti  i  jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci školy

Informace ze dne 10.4. 2019:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 18.4. do 22.4. 2019 je provoz školy uzavřen z důvodu velikonočních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno v úterý - 23.4. 2019  

Informace ze dne 28.3. 2019:

 • upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ proběhne v pondělí 8.4. 2019 od 16.00 hodin v budově školy; potřebné informace získáte u ředitele školy

Informace ze dne 18.12. 2018:

 • od soboty 22.12. 2018 do středy 2.1. 2019 je provoz ZŠ uzavřen z důvodu vánočních prázdnin;  vyučování bude zahájeno ve čtvrtek 3.1. 2019 
 • ve čtvrtek 20.12. 2018 vystoupí děti ZŠ a MŠ na besídce pro rodiče; začínáme v 17.00 hodin

Informace ze dne 22.11. 2018:

 • v sobotu 24.11. 2018 pořádáme další ze sobotních akcí pro děti - Angličtina s pohádkou; začínáme v 10.00 ( předpokládaný konec v 11.30 hodin)
 • v sobotu 1.12. mohou děti přijít na akci Zdobíme stromeček; začátek ve 14.00 hodin - předpokládané ukončení v 15.00 hodin
 • v neděli 2.12. 2018 vystoupí naše děti v místním parku, kde společně s Vámi zahájíme adventní čas a rozsvítíme stromeček

  

Informace ze dne 25.10. 2018:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 29.10. do 30.10. 2018 je provoz školy uzavřen z důvodu podzimních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno ve středu - 31.10. 2018

  

Informace ze dne 16.10. 2018:

 • 20.10. 2018 zveme žáky ZŠ na sobotní tvořivé dopoledne; začátek akce je plánován na 9.30 hodin ( každý účastník musí mít svoji dýni )
 • 21.10. 2018 budou děti zavádět na posvícení; sraz  u obecního úřadu bude včas upřesněn; děti přijdou oblečené v krojích - snad nám počasí bude přát
 • v úterý 23.10. 2018 se mohou nechat děti vyfotit ( Photodienst Brno ), začínáme v 8.00 hodin

Informace ze dne 8.10. 2018:

 • 13.10. 2018 mají děti možnost účastnit se DRAKIÁDY - dopolední akce ZŠ, MŠ a ŠD; celá akce začíná v 9.30 hodin na kopci u kostela

Informace ze dne 27.9. 2018:

 • Ve školním roce 2018/2019 budou individuální pohovory s rodiči probíhat první pondělí v měsíci od 18.00 do 19.00 hodin 

Informace ze dne 25.9. 2018:

 • Ve čtvrtek 27.9. 2018 jedou žáci na výlet do Strážnice; nezapomeneme na pláštěnku (ne deštník), kartu zdravotní pojišťovny a vhodné sportovní oblečení; odjezd je plánován v 7.00 hodin od budovy školy

Informace ze dne 11.9. 2018:

 • v neděli 16.9. 2018 budou děti zavádět na pouti; sraz je ve 14.45  hodin u obecního úřadu; děti přijdou oblečené v krojích - snad nám počasí bude přát
 • 21.9. 2018 jedou žáci 3., 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště v Miroslavi; odjezd autobusu je naplánován na 7.45 hodin; nutná je helma, psací potřeby a karta pojištěnce; celá akce je hrazena z prostředků školy
 • plánujeme podzimní výlet - skanzen Strážnice 

Informace ze dne 29.8. 2018:

 • ředitelství  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Trstěnice oznamuje  rodičům,  že školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí  3.9. 2018  v 800 hodin.  Provoz školní družiny a mateřské školy  bude zahájen rovněž v pondělí  3.9. 2018 - od 630 do  1530 hodin.  Žádáme rodiče, aby písemnou formou informovali  vychovatelku  ŠD o docházce žáka na den 3. 9. 2018. Na děti  i  jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci školy

   

Informace ze dne 7.5. 2018:

 • zveme všechny na oslavu Dne matek; akci uspořádáme ve spolupráci s OÚ v neděli 13.5. 2018 ve 14.00 hodin v místní sokolovně

 Informace ze dne 19.3. 2018:

 • upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ proběhne v pondělí 9.4. 2018 od 16.00 hodin v budově školy; potřebné informace získáte u ředitele školy
 • v sobotu 24.3. 2018 se uskuteční akce  "Radost z pohybu"; začínáme v 9.30 hodin - sraz zájemců je na školním hřišti

 Informace ze dne 16.1. 2018:

 • začínáme vybírat 400,- Kč ( příspěvek na pomůcky na 2. pololetí )
 • upozorňujeme rodiče, že 1.2. 2018 zahajují žáci 4. ročníku výuku plavání, která bude opět celá hrazená z prostředků školy
 • ve středu 31.1. 2018 bude žákům předáno pololetní vysvědčení
 • v pátek 2.2.2017 je provoz základní školy uzavřen z důvodu pololetních prázdnin; v době od 5.2. do 9.2. je provoz uzavřen z důvodu jarních prázdnin ( školní vyučování bude  zahájeno v pondělí 12.2. 2018 ) 

Příjemné prožití svátečních dnů přejí děti i zaměstnanci školy.

 

Informace ze dne 10.12. 2017:

 • od soboty 23.12. 2017 do úterý 2.1. 2018 je provoz ZŠ uzavřen z důvodu vánočních prázdnin;  vyučování bude zahájeno ve středu 3.1. 2018 

 Informace ze dne 27.11. 2017:

 • v úterý 5.12. 2017 se mohou nechat děti vyfotit ( Photodienst Brno ), začínáme v 8.00 hodin
 • 12.12. 2017 jedou žáci 2., 4. a 5. ročníku  na divadelní představení Prasátka a vlk; odjezd autobusu je plánován na 9.30 hodin; vybíráme 130,- Kč
 • po dohodě s OÚ vyhlašuje ředitel ZŠ a MŠ Trstěnice na den 13.12. 2017 ředitelské volno; důvodem je odstávka el. energie; z provozních důvodů je provoz školy uzavřen také 21.12. - 22. 12. 2017
 • vánoční besídku organizujeme v úterý 19.12. v 17.00 hodin; srdečně zveme všechny

Informace ze dne 7.11. 2017:

 • v pátek 10.11. 2017 zhlédnou děti divadelní představení s názvem Ezopovy bajky; celé představení, včetně dopravy, je hrazeno z prostředků školy
 • v pondělí 20.11. 2017 přijede do školy mobilní planetárium s pořady pro děti ZŠ i MŠ, celá akce je hrazena z prostředků školy

Informace ze dne 18.10. 2017:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 26.10. do 27.10. 2017 je provoz školy uzavřen z důvodu podzimních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno v pondělí - 30.10. 2017

    

Informace ze dne 9.10. 2017:

 • 14.10. 2017 zveme žáky ZŠ na sobotní tvořivé dopoledne; začátek akce je plánován na 9.00 hodin
 • 15.10. budou děti zavádět na posvícení; sraz je ve 14.45  hodin u obecního úřadu; děti přijdou oblečené v krojích - snad nám počasí bude přát
 • 16.10. 2017 jedou žáci 2., 4. a 5. ročníku  na divadelní představení Pletené pohádky; odjezd autobusu je plánován na 9.30 hodin
 • v úterý 17.10. 2017 organizuje škola výlet do MUZEA REKORDŮ A KURIOZIT; vybíráme 450,- Kč

Informace ze dne 5.10. 2017:

 • 9.10. 2017 jedou žáci 1. ročníku na divadelní představení O Balynce; odjezd autobusu je plánován na 9.30 hodin
 • 7.10. 2017 mají děti možnost účastnit se DRAKIÁDY - dopolední akce MŠ a ŠD; celá akce začíná v 9.00 hodin na kopci u kostela

Informace ze dne 29.9. 2017:

 • upozorňujeme rodiče, že výuka NÁBOŽENSTVÍ bude zahájena ve středu 4.10. 2017 ve 13.15 hodin
 • začínáme vybírat peníze na zájmovou činnost
 • v letošním školním roce sbírají děti pomerančovou a citronovou kůru a sušené šípky
 • v pondělí 2.10. 2017 proběhnou individuální pohovory s rodiči

Informace ze dne 13.9. 2017:

 • v pondělí 18.9. 2017 jedou žáci 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště; nutná kartička pojištěnce, helma a vhodné sportovní oblečení; celá akce je hrazena z prostředků školy

Informace ze dne 30.8. 2017:

 • upozorňujeme rodiče, že školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.9. 2017 v 8.00 hodin; děti si přinesou pouze věci na přezutí, s aktovkou přijdou  žáci 1. ročníku; po slavnostním zahájení  odcházejí děti - dle zájmu rodičů - do ŠD nebo domů
 • informační schůzka s rodiči proběhne v pondělí 11.9. 2017 v 18.00 hodin v budově školy

Informace ze dne 2.6. 2017:

 • v pondělí 5.6. 2017 odpadají z provozních důvodů pohovory s rodiči

Informace ze dne 1.6. 2017:

 • v úterý 6.6. 2017 se budou děti fotografovat do školní kroniky
 • ve čtvrtek 8.6. 2017 jedou žáci 3., 4. a 5. ročníku na dopravní hřiště; nutná kartička pojištěnce a vhodné sportovní oblečení a helma 

Informace ze dne 18.5. 2017:

 • v úterý 23.5. 2017 proběhne ve škole akce s názvem Bezpečný pes; začátek je plánován na 8.30 hodin; akce je hrazena z prostředků školy
 • po dohodě s OÚ vyhlašuje ředitel ZŠ a MŠ Trstěnice na den 29.5. 2017 ředitelské volno; důvodem je odstávka el. energie

Pěkné požití svátečních dnů přejí děti i zaměstnanci ZŠ a MŠ Trstěnice.

Informace ze dne 7.4. 2017:

 • v úterý 11.4. 2017 jedou děti na divadelní představení do Višňové; vybíráme 50,- Kč na vstupné, doprava je hrazena z prostředků školy
 • upozorňujeme rodiče, že v době od 13.4. do 17.4. 2017 je provoz školy uzavřen z důvodu velikonočních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno v úterý - 18.4. 2017

    

Informace ze dne 7.3. 2017:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 13.3. do 19.3. 2017 je provoz školy uzavřen z důvodu jarních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno v pondělí - 20.3. 2017

  

Informace ze dne 25.1. 2017:

 • v sobotu 28.1. 2017 proběhne ve škole sportovní dopoledne pro žáky navštěvující kroužek sportovních her; začátek akce je v 10.00 hodin; 
 • upozorňujeme rodiče, že 2.9. zahajují žáci 3. a 4. ročníku výuku plavání, která bude opět celá hrazená z prostředků školy
 • v úterý 31.1. 2017 bude žákům předáno pololetní vysvědčení
 • v pátek 3.2.2017 je provoz základní i mateřské školy  uzavřen z důvodu pololetních prázdnin

Informace ze dne 19.12. 2016:

 • ve středu 21.12. 2016 pořádá ZŠ a MŠ Trstěnice vánoční besídku pro veřejnost; začínáme v 17.00 hodin; přijďte se potěšit vystoupením dětí
 • ve čtvrtek 22.12. 2016 odpadá z provozních důvodů 5. vyučovací hodina, odpolední vyučování a zájmové kroužky
 • od pátku 23.12. 2016 do pondělí 2.1. 2017 je provoz ZŠ uzavřen z důvodu vánočních prázdnin;  vyučování bude zahájeno v úterý 3.1. 2017 

Informace ze dne 13.12. 2016:

 • v sobotu 17.12. 2016 organizujeme pro děti a rodiče zájezd do znojemského kina Svět; cena vstupenky včetně dopravy je 100,- Kč; odjezd autobusu je plánován na 8.00 hodin; zájemci se mohou hlásit do středy 14.12. 2016 u ředitele školy 

Informace ze dne 30.11. 2016:

 • v sobotu 3.12. 2016 organizujeme pro žáky 3. - 5. ročníku zábavné dopoledne s názvem Mikulášské dopoledne s angličtinou; sejdeme se v 9.00 hodin
 • upozorňujeme rodiče, že v pondělí  5.12. 2016 odpadají informační schůzky
 • ve čtvrtek 8.12. 2016 se mohou nechat děti vyfotit ( Photodienst Brno ), začínáme v 8.00 hodin

 

Informace ze dne 17.10. 2016:

 • na středu 19.10. 2016 je se souhlasem zřizovatele vyhlášeno jednodenní ředitelské volno
 • v sobotu 22.10. 2016 budeme ve škole vyrábět dýňové strašáky; začínáme v 9.00 hodin
 • upozorňujeme rodiče, že v době od 26.10. do 27.10. 2016 je provoz uzavřen z důvodu podzimních prázdnin

Informace ze dne 20.9. 2016:

 • v úterý 27.9. 2016 jedou žáci na výlet do Rožnova pod Radhoštěm; odjezd autobusu je plánován na 7.00 hodin; děti budou mít pláštěnku a kartičku pojištěnce; vybíráme 500,- Kč

 

Informace ze dne 13.9. 2016:

 • ve čtvrtek 22.9. 2016 jedou žáci 3., 4. a 5. ročníku na DH v Miroslavi, celá akce je hrazena z prostředků školy

 

Informace ze dne 5.9. 2016:

 • informační schůzka s rodiči proběhne ve středu 7.9. 2016 v 18.00 hodin v budově školy

 

Informace ze dne 23.6. 2016:

 • v pátek 24.6. 2016 proběhne v budově ZŠ večer plný zábavy a dobrodružství, někteří žáci 3., 4. a 5. ročníku přenocují ve škole, těšíme se na společné zážitky
 • v pondělí 27.6. 2016 se uskuteční v dopoledních hodinách turnaj v KAPITÁNCE, přivítáme žáky ZŠ Višňové a ZŠ Tavíkovice
 • v úterý 28.6. 2016 jedou žáci na školní výlet do ZOO Jihlava, společně si přejeme pěkné počasí
 • ve středu 29.6. 2016 budeme odevzdávat sešity a učebnice
 • ve čtvrtek 30.6. 2016 slavnostně ukončíme školní rok 2015/2016 předáním vysvědčení
 • 29.6. 2016 bude vyučování ukončeno ve 12.00 hodin 

 

Informace ze dne 16.5. 2016:

 • v pátek 20.5. 2016 jedou žáci 3., 4. a 5. ročníku na výuku dopravní výchovy do Miroslavi; odjezd autobusu je v 7.45 hodin; celá akce je hrazena z prostředků školy
 • v pátek 27. května 2016 jedeme na další předplacené divadelní představení do Znojma, děti uvidí pohádku  s názvem Smetišťák Tom; doprava bude hrazena rodiči

   

Informace ze dne 7.4. 2016:

 • ve středu 13.4. 2016 jedou děti na divadelní představení do Višňové; doprava na akci bude hrazena z prostředků školy

 

Informace ze dne 1.4. 2016:

 • hodina plavání ze dne 31.3. 2016 se nahrazuje v úterý 5.4. 2016
 • v pátek 8. dubna 2016 jedeme na další předplacené divadelní představení do Znojma, děti uvidí představení s názvem Čarodějná krčma

 

Informace ze dne 23.3. 2016:

 • od čtvrtka 24.3. je provoz ZŠ z důvodu velikonočních prázdnin uzavřen; vyučování bude zahájeno v úterý 29.3. 2016
 • všichni žáci spolu se zaměstnanci Základní školy Trstěnice přejí klidné a pohodové prožití svátečních dnů

 

Informace ze dne 23.2. 2016:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 29.2. 2016 do 4.3. 2016 je provoz ZŠ uzavřen z důvodu jarních prázdnin; vyučování bude zahájeno v pondělí 7.3. 2016

Informace ze dne 2.2. 2016:

 • ve čtvrtek 4.2. 2016 bude pro žáky 3. a 4. ročníku zahájena výuka plavání;  náklady s výukou spojené ( doprava i pronájem bazénu ) budou hrazeny z prostředků školy
 • ve středu 10.2. 2016 budou mít děti možnost fotografování
 • v pátek 19. února 2016 jedeme na další předplacené divadelní představení do Znojma; děti uvidí představení s názvem Gulliverovy cesty; doprava bude hrazena z prostředků školy

Vážení spoluobčané

všichni žáci spolu se zaměstnanci Základní školy Trstěnice přejí klidné a pohodové prožití svátečních dnů, mnoho pěkných chvil a úspěšný vstup do roku 2016.

 

 

Informace ze dne 23.11. 2015:

 •  v pátek 27.11. 2015 jedeme na první divadelní představení s názvem BROUK PYTLÍK, které zahraje Docela velké divadlo z Litvínova; příspěvek na dopravu bude hrazen po skončení akce 

Informace ze dne 22.10. 2015:

 •  upozorňujeme rodiče, že v době od 29.10. do 30.10. 2015 je provoz ZŠ uzavřen z důvodu podzimních prázdnin

Informace ze dne 21.9. 2015:

 • upozorňujeme rodiče žáků 2. ročníku na změnu v rozvrhu hodin ( 5. vyučovací hodina se překládá z úterý na pátek )
 • v pátek 25.9. 2015 jedou žáci 3.,4. a 5. ročníku na DH v Miroslavi ( nutné je mít helmu, sportovní oblečení a obuv ); celá akce je hrazena z prostředků školy
 • v úterý 29.9. 2015 jedeme na školní výlet do ZOO Lešná ( předpokládaná cena je 500,- Kč ); děti musí mít kartičku pojištěnce, pláštěnku a sportovní oblečení; odjezd je stanoven na 7.30 hodin, předpokládaný návrat v 16.00 hodin 

Informace ze dne 10.9. 2015:

 • vybíráme 300,- Kč - předplatné na divadlo
 • vybíráme 300,- Kč - příspěvek na školní potřeby
 • vyplněné přihlášky pro zájmovou činnost je nutné odevzdat do 15. 9 2015

Informace ze dne 2.9. 2015:

 • upozorňujeme rodiče, že výuka NÁBOŽENSTVÍ bude zahájena ve středu 9.9. 2015 ve 13.15 hodin

Informace ze dne 26.8. 2015:

 • upozorňujeme rodiče, že školní rok 2015/2016 bude zahájen v úterý 1.9. 2015 v 8.00 hodin; děti si přinesou pouze věci na přezutí, s aktovkou přijdou pouze žáci 1. ročníku; po slavnostním zahájení ( 8.30 hodin ) odcházejí děti - dle zájmu rodičů - do ŠD nebo domů
 • informační schůzka s rodiči proběhne v pondělí 7.9. 2015 v 18.00 hodin v budově školy

Informace ze dne 22.6. 2015:

 • 24.6. 2015 jedou žáci na turnaj ve vybíjené ( celá akce je hrazena z prostředků školy ), odpadá 5. vyučovací hodina
 • 25.6. 2015 je pro děti připraven školní výlet, odjezd je plánován na 7.00 hodin, návrat v odpoledních hodinách
 • 26.6. odevzdávají žáci učebnice, odpadá 5. vyučovací hodina
 • na 29.6 je pro děti připraven sportovní den - sportovní oblečení a obuv je podmínkou, odpadá 5. vyučovací hodina
 • 30.6. 2015 bude žákům předáno vysvědčení, vyučování bude ukončeno v 9.00 hodin ( družina je v provozu, je potřeba písemně  děti omluvit )

Informace ze dne 29.5. 2015:

 • v pátek 5.6. 2015 jedeme na divadelní představení žáků ZŠ Višňové, odjezd je plánován na 7.45 hodin ( celá akce je hrazena z prostředků školy )
 • v pátek 12.6. 2015 navštívíme poslední předplacené divadlo ve Znojmě - vybíráme 50,- Kč na dopravu
 • na čtvrtek 25.6. 2015 plánujeme školní výlet na Macochu ( podrobnější informace budou žákům včas podány )

 

Informace ze dne 4.5. 2015:

 • upozorňujeme rodiče i děti, že v pondělí 11.5. 2015 odpadá z provozních důvodů 5. vyučovací hodina a odpolední zájmová činnost
 • v pátek 15.5. 2015 jedou děti na další předplacené divadelní představení, vybíráme 50,- Kč na dopravu

 

Informace ze dne 10.4. 2015:

 • vedení základní a mateřské školy oznamuje, že na čtvrtek 16.4. 2015 je z důvodu odstávky elektřiny vyhlášeno volno ředitele školy                

 

Informace ze dne 31.3. 2015:

 • ve čtvrtek 2.4. a v pátek 3.4. 2015 mají žáci velikonoční prázdniny  ( provoz bude zahájen v úterý 7.4. 2015 )                    

 

Informace ze dne 17.3. 2015:

 • vedení základní a mateřské školy oznamuje, že ve středu 18.3. 2015 proběhne původně ohlášené volno ředitele školy, za vzniklé problémy se rodičům omlouváme.

 

Informace ze dne 11.3. 2015:

 • v pátek 27.3. 2015 jedeme na třetí divadelní představení s názvem Bob a Bobek na cestách ( vybíráme 50,- Kč na dopravu )

 

 Informace ze dne 18.2. 2015:

 • upozorňujeme rodiče žáků 3. a 4. ročníku, na změnu termínu plavání (místo čtvrtka 12.3. 2015 proběhne výuka ve středu 11.3. 2015 )
 • v týdnu od 23.2. 2015 do 27.2. 2015 mají žáci jarní prázdniny ( provoz bude zahájen v pondělí 2.3. 2015 )                                          

 

Informace ze dne 9.2. 2015:

 • ve středu 18.2. 2015 se mohou nechat žáci vyfotit ( Photodienst Brno ), začínáme v 8.00 hodin
 • začínáme vybírat 300,- Kč jako příspěvek na pomůcky pro II. pololetí školního roku

 • v pátek 13.2. 2015 jedeme na druhé divadelní představení s názvem O statečné princezně Máně

           ( vybíráme 50,- Kč na dopravu )

 • vybíráme 220,- Kč - zájmová činnost na II. pololetí školního roku

 

Informace ze dne 20.1.2015:

 • ve čtvrtek 29.1.2015 bude dětem vydáno pololetní vysvědčení

 • v pátek 30.1.2015 je provoz základní školy  uzavřen z důvodu pololetních prázdnin
 • v neděli 1.2.2015  organizujeme pro děti DMK ( začátek ve 14.00 hodin, pro děti je připraveno občerstvení, bohatá tombola a spousta zábavy )