Základní škola a Mateřská škola Trstěnice
Drobečková navigace

Úvod > MŠ a ŠD

MŠ a ŠD

 AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE 

 

Informace ze dne 29.4. 2022

 • upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 proběhne v pondělí 9.5. 2022 od 15.30 do 16.30 hodin v budově školy; vyplněné přihlášky k zápisu ( zde )  odevzdávejte ve škole v termínu do 6.5. 2022 (přihlášky lze také vyzvednout u ředitele školy v době od 7.30 do 14.00 hodin nebo individuálně po tel. domluvě - na tel. čísle 723062412)
 • na neděli 8.5. 2022 připravujeme ve spolupráci s  OÚ Trstěnice vystoupení dětí ke DNI MATEK; začátek je plánován na 14.00 hodin; všechny maminky srdečně zveme

 Informace ze dne 12.4. 2022:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 14.4. do 18.4. 2022 je provoz mateřské školy uzavřen z důvodu velikonočních prázdnin; provoz bude zahájen v úterý - 19.4. 2022  

Informace ze dne 3.2. 2022:

 • začínáme vybírat 400,- Kč ( příspěvek na pomůcky na 2. pololetí )
 • v pátek 4.2.2022 je provoz mateřské školy uzavřen z důvodu pololetních prázdnin 

 

 

 

 

Vážení rodiče,                                      

děkujeme za podporu v letošním roce.

Přejeme Vám klidné vánoční i novoroční svátky a v novém

roce mnoho pohody, štěstí a zejména pevné zdraví.

 

Informace ze dne 30.11. 2021

 • v pondělí 6.12. 2021 se mohou nechat děti vyfotit (Renata a Rosťa Pfefferovi - Znojmo), začínáme v 10.00 hodin 

 

Informace ze dne 24.11. 2021

 • na sobotu 27.11. 2021 je pro děti připravena akce TVOŘIVÁ ADVENTNÍ DÍLNA; začátek je plánován na 10.00 hodin; sraz před budovou školy

Informace ze dne 22.9. 2021

 • v pátek 24.9. 2021 zhlédnou děti výukový program Poznej svého psa; celá akce je hrazena z prostředků školy 

Informace ze dne 7.9. 2021

 • vybíráme 400,- Kč jako příspěvek na pomůcky

Informace ze dne 1.9. 2021

 • upozorňujeme rodiče, že první informativní schůzka pro školní rok 2021/2022 proběhne v pondělí 6.9. 2021 v 16.00 hodin v budově školy

 

Informace ze dne 30.8. 2021

 • ředitelství  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Trstěnice oznamuje  rodičům,  že školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen ve středu  1.9. 2021 
 • provoz mateřské školy  bude od 1.9. 2021 probíhat v době od 6.30 do  15.30 hodin
 • provoz školní družiny bude od 1.9. 2021 probíhat v době od 7.00 do 14.30 hodin

   

 

 

Milí rodiče,

školní rok2020/2021 skončil. Přejeme Vám i Vašim dětem krásné letní dny plné sluníčka a pohody, úžasné výlety a šťastné návraty z cest.

 

Informace ze dne 5.5. 2021

 •  upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 se vzhledem ke špatnému vývoji epidemiologické situace uskuteční bez tradičního setkání s dětmi; proběhne v pondělí 24.5. 2021 od 15.00 do 17.00 hodin v budově školy; vyplněné přihlášky k zápisu ( zde )  odevzdávejte ve škole v termínu do 17.5. 2021 (přihlášky lze také vyzvednout u ředitele školy v době od 7.30 do 14.00 hodin nebo individuálně po tel. domluvě - na tel. čísle 723062412)
 • od pondělí 10.5. 2021 bude obnoven provoz MŠ pro všechny děti v běžném režimu; děti nebudou testovány a nebudou muset nosit roušky; i nadále platí zvýšený důraz na dodržování epidemiologických opatření ( doprovod pouze jedna osoba s ochranným prostředkem dýchacích cest ); dítě vstupuje do třídy zdravé, bez zjevných příznaků nemoci ( rýma, kašel...….. ); upozorňujeme rodiče na nutnost přihlášení dítěte ke školnímu stravování u vedoucí školní jídelny; s případnými dotazy se obracejte na ředitele školy ( 723062412 )

                   Děkujeme za spolupráci, těšíme se na Vás a Vaše děti.

 

 

                 

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 bude omezena osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v MŠ Trstěnice, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše do 15 dětí.

Děti se budou ve škole dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) testovat antigenními testy Singclean SARS-CoV-2.

V případě testování dětí MŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou ( zákonný zástupce či jiná osoba, která musí být písemně pověřena zákonným zástupcem ).  

testování-leták pro rodiče

 

 

 

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády ČR ze dne 26.2. 2021 se - vzhledem k vážné epidemické situaci -  s účinností od 1.3. 2021 uzavírají mateřské školy.

Pevně věříme, že se všichni do MŠ vrátíme ve zdraví 21.3. 2021.

 

Informace ze dne 19.2. 2021

 • v době od 22.2. do 28.2. 2021 je provoz MŠ uzavřen z důvodu jarních prázdnin ( provoz bude zahájen v pondělí 1.3. 2021 ) 

 

Informace ze dne 27.1.2021

 • v pátek 29.1.2021 je provoz mateřské školy uzavřen z důvodu pololetních prázdnin 

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče,                                      

krásné Vánoce, mnoho pohody, zdraví a štěstí v novém roce 2021 Vám přejí děti a zaměstnanci školy.

 

 

 

 

Informace ze dne 15.12. 2020:

 • od středy 23.12. 2020 do neděle 3.1. 2021 je provoz MŠ uzavřen z důvodu vánočních prázdnin; znovu bude zahájen v pondělí 4.1. 2021

 

Informace ze dne 13.10. 2020

 •  v době od 26.10. do 30.10. 2020 je MŠ uzavřena z důvodu podzimních prázdnin ( provoz bude  zahájen v pondělí 2.10. 2020 )    

Informace ze dne 25.9. 2020

 • zveme všechny děti s rodiči na tradiční DRAKIÁDU, která proběhne v sobotu 3.10. 2020 v 9.30 hodin; sejdeme se na kopci za kostelem

 Informace ze dne 10.9. 2020

 • z rozhodnutí MZČR se od čtvrtka 10.9. 2020 budou nosit roušky ve všech vnitřních prostorách školy - netýká se dětí MŠ; zároveň Vás žádáme, vážení rodiče, abyste dítě, které vykazuje jakékoli příznaky nachlazení ( rýma, kašel, bolest v krku, teplota... ), neposílali do školky; děkujeme za pochopení a vstřícnost

Informace ze dne 7.9. 2020

 • se souhlasem zřizovatele vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na den 9.9. 2020

Informace ze dne 1.9. 2020

 •  upozorňujeme rodiče, že první informativní schůzka pro školní rok 2020/2021 proběhne v pondělí 7.9. 2020 v 16.00 hodin v budově školy

Informace ze dne 28.8. 2020

 • ředitelství  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Trstěnice oznamuje  rodičům,  že školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen v úterý  1.9. 2020 
 • provoz školní družiny a mateřské školy  bude 1.9. 2020 probíhat v době od 630 do  1530 hodin;  žádáme rodiče školáků , aby písemnou formou informovali  vychovatelku  ŠD o docházce žáka na den 1.9. 2020; na děti  i  jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci školy

 

 

Informace ze dne 24.6. 2020

 • upozorňujeme rodiče, že provoz MŠ bude pro školní rok 2019/2020 ukončen v úterý 30.6. 2020

Informace ze dne 18.5. 2020

Doplňující informace k nástupu dětí do MŠ

 • pro vstup do budovy zazvoňte na školnici a vyčkejte jejího příchodu
 • dítěti i doprovázející osobě bude změřena teplota
 • dodržujte čas nástupu dítěte do MŠ - 7.00 - 8.00 hodin
 • při prvním vstupu odevzdejte, prosím, čestné prohlášení zákonných zástupců

Informace ze dne 14.5. 2020

 • žádáme rodiče o dodržení termínu (18.5. 2020) pro odevzdání dotazníku o nástupu do MŠ; současně děkujeme všem, kteří tak již učinili

Informace ze dne 6.5. 2020

 Se souhlasem zřizovatele vydává ředitel školy následující informace související s nástupem dětí do mateřské školy v době od 25.5. 2020 do 30.6. 2020.

 • Informace o podmínkách nástupu dětí do MŠ
 • upozorňujeme rodiče, že s případnými změnami vládních opatření se mohou měnit i výše uvedené informace
 • do 18.5. 2020 můžete odevzdávat vyplněné dotazníky s informací o nástupu žáků do ZŠ

Informace ze dne 6.5. 2020

Milí rodiče, v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství připravujeme znovuotevření naší mateřské školy. Provoz bude obnoven 25.5. 2020 a bude probíhat v režimu zkrácené provozní doby - od 7.00 do 14.30 hodin. Abychom se mohli na mimořádný provoz co nejlépe připravit, žádáme Vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu naší MŠ. 

 • při stanovení pravidel provozu MŠ budeme vycházet z dokumentu Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020
 • žádáme rodiče o vyplnění krátkého dotazníku ZDE ( v případě potřeby je možno dotazník vyzvednout v budově školy ); vyplněný dotazník nám, prosím, zašlete zpět nejpozději do pondělí 18.5. 2020 na e-mail uvedený na stránkách školy nebo doručte osobně v době od 11.30 - 12.00 hodin; dotazník můžete také vhodit do poštovní schránky umístěné u vchodu do budovy
 • s konkrétními informacemi o provozu budete včas seznamování prostřednictvím webových stránek školy

Krásné jarní dny Vám přejí a na setkání se těší všichni zaměstnanci školy.

Informace ze dne 30.4. 2020
 • upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhne v pátek 15.5. 2020 bez účasti rodičů s dětmi
 • formuláře přihlášek k zápisu do MŠ jsou k dispozici ZDE;  přihlášku je nutné doložit vyplněnou žádostí o přijetí dítěte ZDE , dohodou o docházce ZDE, ofoceným rodným listem dítěte a čestným prohlášením ZDE; veškeré formuláře je možné vyzvednout  též v budově školy denně v době od 11.30 - 12.00 hodin; vzhledem k současné složité situaci je možno dohodnout telefonicky jiný termín vyzvednutí žádosti ( tel.č. 723062412 ); o žádost je možné požádat také e-mailovou poštou ( otto.rapf@seznam.cz )
 • v případě potřeby Vám dokumenty rádi ofotíme v budově školy
 • přihlášky k zápisu spolu s ostatními výše předepsanými formuláři a dokumenty je možno podat denně v budově školy v době od 11.30 - 12.00 hodin - nejpozději do 14.5. 2020

 

Informace ze dne 1.4. 2020
 • upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne v pondělí 20.4. 2020 v budově ZŠ Trstěnice; formuláře žádostí o zápis do ZŠ jsou k dispozici u ředitele školy denně v době od 10.00 - 12.00 hodin; vzhledem k současné složité situaci je možno dohodnout telefonicky jiný termín vyzvednutí žádosti - o žádost je možné požádat také e-mailovou poštou ( otto.rapf@seznam.cz );veškeré potřebné informace budou rodičům předány na základě vyzvednuté žádosti

 

Informace ze dne 13.3. 2020
 • Ředitel Základní školy a Mateřské školy Trstěnice upozorňuje rodiče, že z důvodu doporučení MZ a z rozhodnutí zřizovatele společně s ředitelem školy je s účinností od 16.3. 2020 na dobu neurčitou uzavřen provoz mateřské školy

 • upozorňujeme rodiče, že formulář žádosti o ošetřovné je možno vyzvednout v době od 8.00 do 12.00 hodin u ředitele školy (vyzvednutí formuláře v jinou hodinu je možné po tel. domluvě)

Informace ze dne 10.3. 2020

 • nařízení omezující provoz základní školy se netýká  MŠ -  ta zůstává pro děti otevřena v obvyklém režimu

Informace ze dne 11.2. 2020

 • v době od 17.2. do 21.2. 2020 je MŠ uzavřena z důvodu jarních prázdnin ( provoz bude  zahájen v pondělí 24.2. 2020 ) 

Informace ze dne 16.1. 2020:

 • začínáme vybírat 400,- Kč ( příspěvek na pomůcky na 2. pololetí )
 • v pátek 31.1.2020 je provoz mateřské školy uzavřen z důvodu pololetních prázdnin

Příjemné prožití svátečních dnů přejí děti i zaměstnanci školy.

Informace ze dne 19.12. 2019 

 • v úterý 7.1. 2020 je pro děti připraveno pohádkové představení divadla z Hradce Králové

Informace ze dne 24.10. 2019:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 29.10. do 30.10. 2019 je provoz školy uzavřen z důvodu podzimních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno ve čtvrtek - 31.10. 2019  

Informace ze dne 29.8. 2019:

 • ředitelství  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Trstěnice oznamuje  rodičům,  že školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen v pondělí  2.9. 2019  v 800 hodin.  Provoz školní družiny a mateřské školy  bude zahájen rovněž v pondělí  2.9. 2019 - od 630 do  1530 hodin.  Žádáme rodiče, aby písemnou formou informovali  vychovatelku  ŠD o docházce žáka na den 2. 9. 2019. Na děti  i  jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci školy

Informace ze dne 29.4. 2019:

 • upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 2.5. 2019 od 14.45 do 15.45 hodin  v prostorách MŠ; veškeré potřebné informace získáte u ředitele školy

 

Informace ze dne 10.4. 2019:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 18.4. do 22.4. 2019 je provoz mateřské školy uzavřen z důvodu velikonočních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno v úterý - 23.4. 2019  

 

Příjemné prožití svátečních dnů přejí děti i zaměstnanci školy.

Informace ze dne 18.12. 2018:

 • od soboty 22.12. 2018 do středy 2.1. 2019 je provoz MŠ a ŠD uzavřen z důvodu vánočních prázdnin;  vyučování bude zahájeno ve čtvrtek 3.1. 2019 
 • ve čtvrtek 20.12. 2018 vystoupí děti ZŠ a MŠ na besídce pro rodiče; začínáme v 17.00 hodin

Informace ze dne 25.10. 2018:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 29.10. do 30.10. 2018 je provoz školy uzavřen z důvodu podzimních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno ve středu - 31.10. 2018

  

Informace ze dne 16.10. 2018:

 • v úterý 23.10. 2018 se mohou nechat děti vyfotit ( Photodienst Brno ), začínáme v 8.00 hodin

 

Informace ze dne 8.10. 2018:

 • 13.10. 2018 mají děti možnost účastnit se DRAKIÁDY - dopolední akce ZŠ, MŠ a ŠD; celá akce začíná v 9.30 hodin na kopci u kostela

 

Informace ze dne 29.8. 2018:

 • Ředitelství  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Trstěnice oznamuje  rodičům,  že školní rok 2018/2019 bude slavnostně zahájen v pondělí  3.9. 2018  v 800 hodin.  Provoz školní družiny a mateřské školy  bude zahájen rovněž v pondělí  3.9. 2018 - od 630 do  1530 hodin.  Žádáme rodiče, aby písemnou formou informovali  vychovatelku  ŠD o docházce žáka na den 3. 9. 2018. Na děti  i  jejich rodiče se těší všichni zaměstnanci školy

 

Informace ze dne 7.5. 2018:

 • zveme všechny na oslavu Dne matek; akci uspořádáme ve spolupráci s OÚ v neděli 13.5. 2018 ve 14.00 hodin v místní sokolovně

Informace ze dne 30.4. 2018:

 • upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 proběhne ve středu 9.5. 2018 od 8.00 do 9.30 nebo v odpoledních hodinách od 15.00 do 15.45  v prostorách MŠ; veškeré potřebné informace získáte u ředitele školy

Informace ze dne 19.3. 2018:

 • upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ proběhne v pondělí 9.4. 2018 od 16.00 hodin v budově školy; potřebné informace získáte u ředitele školy
 • na středu 28.3. 2018 od 15.00 hodin je pro děti s rodiči připravena velikonoční tvořivá dílna

Informace ze dne 16.1. 2018:

 • v pátek 2.2.2017 je provoz mateřské školy uzavřen z důvodu pololetních prázdnin; v době od 5.2. do 9.2. je provoz uzavřen z důvodu jarních prázdnin ( provoz bude  zahájen v pondělí 12.2. 2018 )
 • začínáme vybírat 400,- Kč ( příspěvek na pomůcky na 2. pololetí ) 

 Příjemné prožití svátečních dnů přejí děti i zaměstnanci školy.

 Informace ze dne 20.12. 2017:

 • od soboty 23.12. 2017 do úterý 2.1. 2018 je provoz MŠ uzavřen z důvodu vánočních prázdnin;  vyučování bude zahájeno ve středu 3.1. 2018 

Informace ze dne 27.11. 2017:

 • v úterý 5.12. 2017 se mohou nechat děti vyfotit ( Photodienst Brno ), začínáme v 8.00 hodin
 • po dohodě s OÚ vyhlašuje ředitel ZŠ a MŠ Trstěnice na den 13.12. 2017 ředitelské volno; důvodem je odstávka el. energie; z provozních důvodů je provoz školy uzavřen také 21.12. - 22. 12. 2017
 • vánoční besídku organizujeme v úterý 19.12. v 17.00 hodin; srdečně zveme všechny

Informace ze dne 18.10. 2017:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 26.10. do 27.10. 2017 je provoz školy uzavřen z důvodu podzimních prázdnin; školní vyučování bude zahájeno v pondělí - 30.10. 2017

    

 Informace ze dne 5.10. 2017:

 • 9.10. 2017 jedou děti na divadelní představení O Balynce; odjezd autobusu je plánován na 9.30 hodin
 • 7.10. 2017 mají děti možnost účastnit se DRAKIÁDY - dopolední akce MŠ a ŠD; celá akce začíná v 9.00 hodin na kopci u kostela

Informace ze dne 30.8. 2017:

 • upozorňujeme rodiče, že školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4.9. 2017 v 8.00 hodin
 • informační schůzka s rodiči proběhne v pondělí 11.9. 2017 v 17.00 hodin v budově školy

Informace ze dne 1.6. 2017:

 • v úterý 6.6. 2017 se budou děti fotografovat do školní kroniky

Informace ze dne 18.5. 2017:

 • v úterý 23.5. 2017 proběhne ve škole akce s názvem Bezpečný pes; začátek je plánován na 8.30 hodin; akce je hrazena z prostředků školy
 • po dohodě s OÚ vyhlašuje ředitel ZŠ a MŠ Trstěnice na den 29.5. 2017 ředitelské volno; důvodem je odstávka el. energie

Informace ze dne 11.4. 2017:

 • upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 19.4. 2017 od 14.45 do 15.45 hodin v prostorách MŠ 

Pěkné požití svátečních dnů přejí děti i zaměstnanci ZŠ a MŠ Trstěnice.

Informace ze dne 7.4. 2017:

 • v úterý 11.4. 2017 jedou děti na divadelní představení do Višňové; vybíráme 50,- Kč na vstupné, doprava je hrazena z prostředků školy
 • upozorňujeme rodiče, že v době od 13.4. do 17.4. 2017 je provoz MŠ a ŠD uzavřen z důvodu velikonočních prázdnin; provoz bude zahájen v úterý - 18.4. 2017

    

Informace ze dne 7.3. 2017:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 13.3. do 19.3. 2017 jsou MŠ a ŠD  uzavřeny z důvodu jarních prázdnin; provoz bude zahájen v pondělí - 20.3. 2017

Informace ze dne 19.12. 2016:

 • ve středu 21.12. 2016 pořádá ZŠ a MŠ Trstěnice vánoční besídku pro veřejnost; začínáme v 17.00 hodin; přijďte se potěšit vystoupením dětí 
 • od pátku 23.12. 2016 do pondělí 2.1. 2017 je provoz MŠ a ŠD uzavřen z důvodu vánočních prázdnin;  provoz bude zahájen v úterý 3.1. 2017 

Informace ze dne 13.12. 2016:

 • v sobotu 17.12. 2016 organizujeme pro děti a rodiče zájezd do znojemského kina Svět; cena vstupenky včetně dopravy je 100,- Kč; odjezd autobusu je plánován na 8.00 hodin; zájemci se mohou hlásit do středy 14.12. 2016 u ředitele školy 

 

Informace ze dne 30.11. 2016:

 • v sobotu 3.12. 2016 je děti MŠ připravena akce s názvem Adventní tvořivá dílna; sejdeme se v 9.00 hodin
 • ve čtvrtek 8.12. 2016 se mohou nechat děti vyfotit ( Photodienst Brno ), začínáme v 8.00 hodin
 • na pondělí 5.12. 2016 je pro rodiče sdětmi připravena akce Mikulášské zdobení perníčků; začátek je plánován na 14.45 hodin

 

Informace ze dne 17.10. 2016:

 • na středu 19.10. 2016 je se souhlasem zřizovatele vyhlášeno jednodenní ředitelské volno
 • upozorňujeme rodiče, že v době od 26.10. do 27.10. 2016 je provoz uzavřen z důvodu podzimních prázdnin

Informace ze dne 5.9. 2016:

 • informační schůzka s rodiči proběhne ve středu 7.9. 2016 v 17.00 hodin v prostorách MŠ

Informace ze dne 23.6. 2016:

 • provoz ŠD a MŠ ve školním roce 2015/2016 bude ukončen ve čtvrtek 30.6. 2016

Informace ze dne 16.5. 2016:

 • dne 28. května 2016 od 9.30 – 11.00 hodin proběhne ve školní družině pro děti ze základní školy akce zvaná „Tvoříme z hlíny“; hotový výrobek si děti odnesou po akci domů; zájemci se mohou nahlásit u paní vychovatelky Ivety Kratochvilové

Informace ze dne 7.4. 2016:

 • ředitelství Základní školy a Mateřské školy Trstěnice upozorňuje rodiče, že zápis dětí do Mateřské školy Trstěnice pro školní rok 2016/2017 se koná ve středu 13.4. 2016 ve 14.45 hodin; k zápisu je nutné přijít s rodným listem dítěte; na děti i jejich rodiče se těší zaměstnanci školy 
 • ve středu 13.4. 2016 jedou děti na divadelní představení do Višňové; doprava na akci bude hrazena z prostředků školy

 

Informace ze dne 23.3. 2016:

 • od čtvrtka 24.3. 2016 je  MŠ a ŠD uzavřena z důvodu velikonočních prázdnin ; provoz bude zahájen v úterý 29.3. 2016
 • všichni žáci spolu se zaměstnanci Základní školy Trstěnice přejí klidné a pohodové prožití svátečních dnů

 

Informace ze dne 23.2. 2016:

 • po dohodě se zřizovatelem školy se od 14.3. 2016 mění délka provozu MŠ a ŠD - 6.30 - 15.30 hodin

 

Informace ze dne 23.2. 2016:

 • upozorňujeme rodiče, že v době od 29.2. 2016 do 4.3. 2016 je MŠ i ŠD uzavřena z důvodu jarních prázdnin; provoz bude zahájen v pondělí 7.3. 2016

Informace ze dne 2.2. 2016:

 • ve středu 10.2. 2016 budou mít děti možnost fotografování
 • ve středu 17.2. 2016 proběhne další z akcí pro rodiče - Odpoledne s předškoláky

 

Vážení spoluobčané,

všechny děti spolu se zaměstnanci Mateřské školy Trstěnice přejí klidné a pohodové prožití svátečních dnů, mnoho pěkných chvil a úspěšný vstup do roku 2016.

 

 

Informace ze dne 22.10. 2015:

 •  upozorňujeme rodiče, že v době od 29.10. do 30.10. 2015 je provoz MŠ a ŠD uzavřen z důvodu podzimních prázdnin

 

Informace ze dne 10.9. 2015:

 • vybíráme 300,- Kč  -  příspěvek na pomůcky

 

Informace ze dne 26.8. 2015:

 • upozorňujeme rodiče, že školní rok 2015/2016 bude slavnostně zahájen v úterý 1.9. 2015 v 8.00 hodin;  MŠ a ŠD je pro děti otevřena od 6.30 do 16.00 hodin, je nutné písemně informovat vychovatelku o odchodu žáka ze ŠD
 • informační schůzka s rodiči proběhne v pondělí 7.9. 2015 v 17.00 hodin v budově školy

 

 Informace ze dne 22.4.2015:

 •  v pátek 5.6. 2015 jedeme na divadelní představení žáků ZŠ Višňové, odjezd je plánován na 7.45 hodin ( celá akce je hrazena z prostředků školy

 

Informace ze dne 22.4.2015:

 • upozorňujeme rodiče, že zápis do mateřské školy se koná v pondělí 4.5. 2015 v době od 15.00 do 16.00 hodin

 

Informace ze dne 10.4.2015:

 • ve čtvrtek 16.4. 2015 je provoz mateřské školy i školní družiny uzavřen z důvodu odstávky elektřiny

 

Informace ze dne 31.3.2015:

 • ve čtvrtek 2.4. a v pátek 3.4. 2015 je provoz mateřské školy i školní družiny uzavřen z důvodu velikonočních prázdnin ( provoz bude znovu zahájen v úterý 7.4. 2015 )

 

Informace ze dne 17.3.2015:

 • vedení základní a mateřské školy oznamuje, že ve středu 18.3. 2015 proběhne původně ohlášené volno ředitele školy, za  vzniklé problémy se rodičům omlouváme

   

Informace ze dne 18.2.2015:

 • v týdnu od 23.2. 2015 do 27.2. 2015 je provoz MŠ uzavřen z důvodu jarních prázdnin ( provoz bude zahájen v pondělí 2.3. 2015 ) 

                                         

Informace ze dne 10.2.2015:

 • ve středu 18.2. 2015 se mohou nechat děti vyfotit ( Photodienst Brno ), začínáme v 8.00 hodin

 

Informace ze dne 20.1.2015:

 • v pátek 29.1.2015 je provoz mateřské školy i školní družiny uzavřen z důvodu pololetních prázdnin
 • v neděli 1.2.2015  organizujeme pro děti DMK ( začátek ve 14.00 hodin, pro děti je připraveno občerstvení, bohatá tombola a spousta zábavy )