Základní škola a Mateřská škola Trstěnice
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy

Historie školy

Škola byla v Trstěnicích otevřena v roce 1765. Nijak nenavazovala na školu z doby před Bílou horou. V roce 1816 dala vrchnost postavit novou školní budovu, kterou navštěvovaly i děti z okolních obcí ( Višňové, Morašice, Džbánice). Tato škola byla jednotřídní . Až do roku 1880 zde učili učitelé z rodiny Protivínských.
S přibývajícím počtem dětí muselo dojít k rozšíření školy. Nová škola z roku 1884 měla dvě třídy, od roku 1895 byla trojtřídní. O výstavbě nové školy se jednalo od roku 1931. Pro tento účel byla zakoupena farská zahrada. Zahájení výstavby bylo stále oddalováno. Po dlouhém jednání byla dohodnuta s místní Reifeisenovou záložnou půjčka 150 000 korun a z Koutribučenskou záloţnou půjčka 250 000 korun. Ke stavbě bylo přistoupeno v roce 1936.
Obecní zastupitelstvo zadalo za přítomnosti architekta Fučíka stavbu školní budovy znojemskému staviteli E. Oškerovi za 290 641,99 korun. 18. září 1937 byla dokončena výstavba nové školy, která neměla v širokém okolí konkurenci. Celkové náklady na výstavbu činily 583 798 korun. Škola měla čtyři velké učebny, dva kabinety, tělocvičnu, hřiště, jídelnu s kuchyní a zahradu. Součástí školy byl byt ředitele školy.

Základní škola Trstěnice - historie

Výnosem Okresního školního výboru v Hrotovicích z 22.8. 1939 byly v Trstěnicích umístěny pobočky I. a II. třídy Měšťanské školy ve Višňové. Byli do nich zařazeni žáci z Horních Kounic, Trstěnic, Morašic, Skalice a Horních Dunajovic.

Ve školním roce 1940 – 1941 byla zřízena v obci mateřská škola. Počet dětí byl 47, ředitelkou byla ustanovena Anna Prokopová. Ve školním roce 1941 – 1942 bylo v I. třídě obecné školy 46 žáků a ve II. třídě 34 žáků. V roce 1943 došlo ke spojení správy mateřské školy se školou obecnou.
3. srpna 1944 se do školní budovy dostavil okresní hejtman Dr. Vorbach z Moravských Budějovic. Jeho nařízením musela být do 6. srpna škola vyklizena, aby v ní byli umístěni chovanci Sociálního ústavu Myslibořice. Tito se i s personálem dostavili 9. a 10. srpna 1944 v celkovém počtu 93 osoby. Ve školním roce 1944 – 1945 se vyučovalo v náhradních prostorách – v hostinci a v sokolovně. Počty žáků v I. třídě – 51, ve II. třídě – 46 . V poválečném období byla škola průběţně dvojtřídní nebo trojtřídní. 1. prosince 1971 byla při škole otevřena školní jídelna a 1. září 1973 zřízena školní družina.
V období let 1937 – 1980 prošla školní budova několika úpravami, které si vyžádaly částku 1 395 000 Kčs.
Ve školním roce 1996 – 1997 dochází ke sloučení mateřské a základní školy pod jedno ředitelství. Po mnoha letech se do školy vrací pátý ročník a škola se až do školního roku 2001 – 2002 stává trojtřídní. Od tohoto roku je, až do současnosti, školou dvojtřídní, pátý ročník ale ve škole zůstává.
V průběhu posledních dvaceti let si provoz školy vyžádal četné opravy a rekonstrukce. Značnými úpravami procházely i prostory okolí školy.


Vedoucí pracovníci trstěnické školy od roku 1765 po současnost:


1765 – 1771 František Schuppler
1771 – 1814 Mazmilián Protivínský
1814 – 1839 Jan Protivínský
1839 – 1880 František Protivínský
1880 – 1890 Antonín Adam
1890 – 1923 Josef Ţák
1923 – 1938 Tomáš Kylián
1938 – 1939 Oldřich Jaša ( pověřen správou školy )
1939 – 1950 František Krupka
1950 – 1951 Augusta Stixová ( pověřena správou školy )
1951 – 1960 Vitězslav Hamerschmied
1960 – 1980 Stanislav Zika
1980 – 1981 Věra Novotná ( pověřena správou školy )
1981 – 1988 Jana Novotná
1988 – dosud Mgr. Otto Rapf