Základní škola a Mateřská škola Trstěnice
 

Aktuální informace ZŠ

Aktuální informace MŠ

 

Něco o škole a školce

Základní škola se nachází v obci Trstěnice, která leží mezi Moravským Krumlovem a Znojmem. Je malotřídní základní školou, která sdružuje jako součásti základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Škola nabízí velký výběr zájmových kroužků, které jsou organizované ve spolupráci se SVČ Miroslav. Na škole působí vyškolení pracovníci v oblasti logopedie pro nápravu řeči dětí MŠ a 1. stupně. Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství.

V budově se nachází dvě místnosti využívané MŠ, třída školní družiny, dvě třídy ZŠ, počítačová učebna a tělocvična. Pro tělesnou výchovu je využíváno hřiště v areálu školy, Děti MŠ a ŠD využívají dětské hřiště. Jednou z našich priorit je budování bezpečného prostředí a klimatu školy, kde se budou dospělí i žáci vzájemně respektovat.

Základní škola a Mateřská škola Trstěnice